torstai 31. lokakuuta 2013

Vaalikyselyn tulokset otettiin huomioon vaalityössä

Syyskuussa tehdyn vaalikyselyn satoa käytettiin hyväksi vaaliteemojen suunnittelussa. Ehdokkaiden teemakokouksessa lokakuussa kyselyn tulokset käytiin läpi ja niissä ilmenneiden kommenttien mukaisesti muodostettiin TyTen vaaliteemat sekä suunniteltiin vaalikampanjaa. 

Vastaajista lähes jokainen tiesi mikä TYY Terveeksi on. Suurin osa vastaajista oli automatiojäsenyyden kannalla (66 %) tai koki sen yhdentekeväksi. Muutamille automatiojäsenyys oli epämiellyttävä asia. Noin puolet koki saavansa rahoilleen vastinetta, mutta noin puolet taas koki ettei huomaa rahojensa poikivan oikeastaan mitään. Tästä olemme hieman huolissamme ja haluamme muistuttaa, että mm. 44 euroa jäsenmaksusta menee YTHS:lle opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen. (Jos et vieläkään tiedä mihin rahasi menevät, kurkkaa se täältä!) Suurin osa vastaajista (77 %) koki opiskelijan edunvalvonnan TYY:n tärkeimmäksi tehtäväksi, loput korostivat alayhdistysten palvelujen tärkeyttä (18 %) tai opiskelijatapahtumien järjestämistä (4 %). Suurin osa vastaajista aikoo äänestää edustajistovaaleissa, mikä on erityisen innostavaa! 

Teemaehdotuksissa toistui selvästi opiskelijoiden terveydenhuolto, mieleterveystyö, resurssien riittävyys, Tylkkärin tarpeellisuus, päihdetyö, Medisiinan tilat ja sitoutumattomuus. Useat vastaajista näkivät liiallisen poilitikoinnin ja laajan yhteiskunnallisen vaikuttamisen huonona asiana. Heidän mielestän TYY:n fokuksen ei tulisi olla politikoinnissa, vaan opiskelijan asiassa. Tämä erityisesti sai kannatusta myös ehdokkaiden joukossa, minkä takia siitä tuli myös TyTen kärkiteema näissä vaaleissa. TyTen vaaliteemat ovat nähtävissä täällä.

Vielä ehdit äänestää ennakkoon osoitteessa https://vaalit.utu.fi/tyy/voting/login.do 
Varsinaiset äänestyspäivät ovat 5. ja 6.11.

Kyselyn yhteydessä järjestettiin arvonta yllätyspalkinnosta vastanneiden kesken. Palkintona on haluttu ja ajaton mukiuutuus, arabian Muumi Seikkailu Muuto –muki. Arpaonni suosi Emmi Suomelaa, onnittelut voittajalle! 

Mirva Matikka
Vaalikoordinaattori

keskiviikko 30. lokakuuta 2013

TLKS:n kanta TYY:n edustajistovaaleihin


Hei kollega,
kuten ehkä oletkin jo huomannut, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajistovaalit ovat taas käynnissä. Tänä vuonna TLKS on päättänyt ottaa vahvemmin kantaa edustajistovaaleihin. TYY:n edustajisto päättää, millaista linjaa opiskelijat ajavat yliopiston hallinnossa.
Lääkiksen sisäänottomäärien korotukset ja yliopiston pienentyneet resurssit ovat johtaneet siihen, että on erityisesti nyt elintärkeää saada lääkisläisten ääni kuulumaan ylioppilaskunnassa ja tätä kautta yliopiston hallinnossa. OKM aikoo todennäköisesti yhä kiristää yliopistoon kohdistuvaa rahoitusta ja tätä kautta painostaa yliopistot profiloitumaan ja suoraviivaistamaan toimintaansa. Mahdollisessa profiloitumisessa lääketieteellisellä tiedekunnalla on paljon valttikortteja, kuten vahva opiskelumotivaatiomme ja urasuuntautuneisuutemme. Meillä on myös paljon aktiivisia, tutkimuksesta kiinnostuneita opiskelijoita, ja valtakunnallisestikin korkeatasoisia hankkeita, kuten PET-keskus ja Biopankki. Nämä seikat kuitenkin helposti unohtuvat, jos niitä kukaan ei ole aktiivisesti ajamassa yliopiston ylemmässä hallinnossa. Jos haluamme, että yliopistomme panostaa tulevaisuudessa tiedekuntaamme ja antaa sille tarvittavat resurssit ja tilat, on meidän saatava lääketieteen opiskelijoita yliopiston ylempiin hallinnon elimiin osallistumaan keskusteluun. Se, minkälaista viestiä yliopistolle viedään, riippuu TYY:n edustajistosta.
TYY:ssä lääkisläisten ja TLKS:n asiaa ajaa TYY Terveeksi-ryhmä. TYY Terveeksi ajaa juuri yllä mainittuja asioita eteenpäin yliopistossa, ja on TLKS:n edunvalvonnan jatke. Jokaiselta vuosikurssilta on tsempattu ihmisiä asettumaan ehdolle TYY Terveeksi listalle, jotta jokaisen olisi mahdollista löytää oma kurssilainen tai muuten pätevä henkilö, jota vaaleissa kokee haluavansa äänestää.
Mitä voit tehdä? TLKS:n jäsenenä osallistuaksesi etujemme ajamiseen yliopistossa, voit antaa äänesi edustajistovaaleissa! Viedään viestiä yliopistolle laadukkaasta ja tuottavasta tiedekunnasta, jonka resursseja ei voi enää leikata ja pienryhmiä suurentaa! Äänestämässä voit käydä linkistä: https://vaalit.utu.fi/tyy/voting/login.do
Äänestä heti, sillä tässä asiassa meillä ei ole varaa vaipua passiivisuuteen!
Rasmus Kentala, Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry:n puheenjohtaja

tiistai 1. lokakuuta 2013

TYY Terveeksi (TyTe)! Miksi asettua ehdolle?

Aamupäivää,

Alle olen koonnut omien TyTe-kokemuksieni pohjalta syitä, miksi TYY:n edustajistoon kannattaa kuin kannattaakin lähteä:

Lääkäri on tahtomattaankin yhteiskunnallinen vaikuttaja. Häntä kuunnellaan. Valistuneena ympäristöstään, kykenevänä hyvään argumentointiin ja yhteistyökykyisenä hän onnistuu ammatissaan parhaiten. Tietenkin edellä mainituilla taidoilla pääsee myös yleensä ottaen helpommalla ja tulee välttäneeksi monet riidat ja väärinymmärrykset.

Edustajistossa toimiminen on mitä parhainta harjoittelua tulevaan lääkärin rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa! Edustajisto on todellinen näköalapaikka ja siellä opit paljon myös muiden tiedekuntien opiskelijoista ja heidän ajamistaan asioista - pääset näkemään arkikuplan ulkopuolelle.

Konkretiaa. Edustajisto on paikka vaikuttaa mm. yliopiston vähenevien resurssien jakoon, sisäänottomäärien kehitykseen, medisiinareiden asemaan yliopistoyhteisössä, uusien tilojen saamiseen ja vanhojen säilyttämiseen. Medisiinareita on paljon, mutta emme ole käyttäneet ääntämme niin kuin parhaimmillaan voisimme. Nyt valloittakaamme edustajisto! 

Lääkäri on helppo tulla kuulluksi, mutta puhua pitää - kukaan ei lue ajatuksia.

Ehdolle asettuminen tapahtuu vaalikoordinaattori Mirva Matikan kautta tämän viikon loppuun mennessä. Tee se.

Matti Aronen
TyTe:n ryhmäpuheenjohtaja