tiistai 10. syyskuuta 2013

Tiiviimpää yhteistyötä lääkis- ja oikisopiskelijoiden välillä!

Tiedote 10.9.2013
Eri lääketieteellisten alojen ja oikeustieteen opiskelijat tiivistävät SYL-yhteistyötä
Oikeustieteen ja eri lääketieteellisten alojen opiskelijat haluavat osallistua aktiivisemmin kansalliseen ylioppilaspolitiikkaan ja ovat siksi perustamassa yhteistyöelintä.
Oikeustieteen tai eri lääketieteellisten alojen opiskelijoiden pyrkiminen SYL:n hallitukseen on ollut koko tämän vuosituhannen ajan harvinaista, vaikka kyseisten alojen opiskelijoita on maamme yliopistoissa lähes 10000. Omien alojen opiskelijoiden poissaolo SYL:n johdosta on osaltaan johtanut siihen, että kiinnostus SYL:n toimintaa kohtaan on pitkään ollut vähäistä oikeus- ja lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijoiden keskuudessa. Samasta syystä näiden koulutusalojen näkemystä ei ole kuultu riittävästi SYL:n edunvalvonnassa.
“Haluamme olla mukana kantamassa vastuuta yliopisto-opiskelijoiden kansallisesta edunvalvonnasta yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Samalla tuomme omien koulutusalojemme näkemystä sekä edunvalvontakokemustamme muiden opiskelijoiden vaikuttamistyön tueksi”, visioivat ryhmien edustajat.
Yhteistyöelimen tarkoituksena on yhteisten kantojen esiin nostaminen SYL:n liittokokouksessa, ryhmään kuuluvien opiskelijoiden tukeminen SYL:n hallitukseen pyrkimisessä sekä tuen tarjoaminen paikalliseen ylioppilaskuntavaikuttamiseen. Tulevan yhteistyöelimen nimeksi on valmistelutapaamisissa kaavailtu ytimekkäästi lyhennettä LOL (Lääketieteilijöiden ja oikeustieteilijöiden liitto).
LOL:ssa mukana olevat edustajistoryhmät:
Edustajistoryhmä KuoLO, Kuopio
Edustajistoryhmä Medisiinarit, Tampere
Edustajistoryhmä Ryhmä Lex, Turku
Edustajistoryhmä TYY Terveeksi, Turku
Edustajistoryhmä HELP, Helsinki
Näiden ryhmien edustajat kokevat, että heidän opinnoissaan saamansa osaaminen olisi arvokasta SYL:n hallitustyöskentelyssä, erityisesti osallistuttaessa opiskelijoita koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön ja opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseen. Oikeustieteen ja lääketieteellisten alojen opiskelijoilla on paljon annettavaa yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseen ja opiskelijoiden paremman huomisen luomiseen.
Lisätietoja: LOL-koordinaattori Joel Holmén, p. 040 519 4462, jmholm@utu.fi
Matti Sillanmäki, puheenjohtaja, HELP
Katariina Lassila, puheenjohtaja, Medisiinarit
Matti Aronen, puheenjohtaja, TYY Terveeksi
Mirjam Scheinin, puheenjohtaja, Ryhmä Lex
Heikki Junkkari, puheenjohtaja, KuoLOn edustajistoryhmä